Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Transformer Oil Uninhibited

Transformer Oil Uninhibited

Opis

Transformer Oil Uninhibited to wysoko rafinowany, nieinhibitowany olej elektroizolacyjny o dużej wytrzymałości elektrycznej i dobrych właściwościach niskotemperaturowych, zestawiony przy udziale mineralnych olejów bazowych.

Zalety
Olej Transformer Oil Uninhibited charakteryzuje się doskonałymi właściwościami dielektrycznymi, wysoką odpornością na utlenianie, długą żywotnością eksploatacyjną, a także neutralnym zachowaniem  w stosunku do wszelkich typów materiałów izolacyjnych.

Zastosowanie
Olej Transformer Oil Uninhibited jest polecany do stosowania jako olej izolujący w takich urządzeniach elektrycznych jak transformatory, aparatura łączeniowa i rozdzielcza, cewki indukcyjne, kondensatory, przetworniki, itp. Olej ten może być używany w niskich temperaturach otoczenia na wolnym powietrzu. Zapewnia izolację części przewodzących prąd elektryczny, odprowadzanie ciepła, ochronę przed wyładowaniami jarzeniowymi  i powstawaniem łuku elektrycznego, a także impregnuje materiały izolacyjne. 

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
208l

Olej Transformer Oil Uninhibited spełnia wymagania następujących specyfikacji:
IEC 60296 (03) General Specifications
BS 148 Class II (1997)

Transformer Oil Uninhibited Jednostka Wartość Metoda
Wygląd jasna i przeźroczysta ciecz
Gęstość w temperaturze 20°C kg/L 0,871 ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 10 ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze -30°C mm2/s 1000 ISO 3104
Temperatura zapłonu (PM) °C 150 ISO 2719
Temperatura płynięcia °C -45 ISO 3016
Liczba kwasowa mg KOH/g <0,01 IEC 60296
Zawartość wody ppm < 20 IEC 60814
Zawartość furfuralu ppm < 0,1 IEC 61198
Zawartość antyutleniaczy, fenoli - brak IEC 60666
Zawartość związków aromatycznych % 9 IEC 60590
Zawartość związków PCA % < 3 IP 346
Zawartość związków PCB - brak IEC 61619
Współczynnik straty dielektrycznej w temperaturze 90°C - <0,001 IEC 60247
Współczynnik straty dielektrycznej w temperaturze 100°C - 0,1 ASTM D924
Napięcie przebicia elektrycznego:
- przed osuszeniem
- po osuszeniu

kV
kV

40-60
>70

IEC 60156
IEC 60296/60156
Odporność na utlenianie (120°C, 164 h)
- liczba kwasowa
- zawartość osadów

mg KOH/g
% wag.

0,35
0,1

IEC 61125C
IEC 61125C

* - pola wymagane