Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Chain Lubricant

Chain Lubricant

Opis

Chain Lubricant to specjalny olej w aerozolu zestawiony przy udziale mineralnych  i syntetycznych olejów bazowych oraz pakietu dodatków adhezyjnych, przeciwutleniających, przeciwzużyciowych oraz modyfikatorów tarcia. 

Zalety
Stosowanie oleju Chain Lubricant zapewnia następujące korzyści:

  • wysoką odporność na wymywanie zimną  i gorącą wodą
  • doskonałe własności penetrujące oraz adhezyjne
  • bardzo dobrą ochronę przeciwkorozyjną
  • obniżenie tarcia i zużycia  

Zastosowanie
Olej Chain Lubricant może być stosowany do smarowania wszelkiego typu łańcuchów napędowych, otwartych przekładni, lin, kół pasowych, zbloczy, podnośników, przenośników, masztów wózków widłowych, łańcuchów rowerowych i motocyklowych oraz podobnych mechanizmów w urządzeniach rolniczych, budowlanych, myjniach samochodowych, itp.

Wskazówki właściwego użycia:

  • nie natryskiwać Chain Lubricant na części będące w ruchu
  • nie mieszać Chain Lubricant z innymi środkami smarowymi.
  • przed zastosowaniem umyć części przeznaczone do smarowania przy pomocy środka Brake Cleaner i odczekać do ich całkowitego wyschnięcia
  • natryskiwać Chain Lubricant równą warstwą na smarowane elementy
  • pełne własności smarujące uzyskuje się po upływie około kilku minut od zastosowania.

Bezpieczeństwo użytkowania
Olej Chain Lubricant może wywoływać podrażnienia oczu i skóry i dlatego należy go chronić przed dostępem dzieci. Podczas nakładania oleju należy stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny dotyczących sposobu obchodzenia się z chemikaliami. W przypadku bezpośredniego kontaktu oleju z oczami należy zmyć go obfitą ilością wody  i zasięgnąć porady lekarza.
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
Chain Lubricant Jednostka Wartość
Barwa - niebiesko-zielona
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,74

* - pola wymagane