Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Biostar Chain Bar 80

Biostar Chain Bar 80

Opis

Olej BIOSTAR CHAIN BAR 80 to najnowsze osiągnięcie Texaco w dziedzinie środków smarowych do pił łańcuchowych.
BIOSTAR CHAIN BAR 80 jest produktem przyjaznym dla środowiska, specjalnie opracowanym po to aby zapobiec długotrwałemu, szkodliwemu oddziaływaniu na równowagę biologiczną lasów jakie powodują konwencjonalne, mineralne oleje przedostające się do środowiska. Olej BIOSTAR CHAIN BAR 80 charakteryzują się wysoką biodegradowalnością i małą toksycznością. Jednocześnie, w typowych warunkach eksploatacji olej ten jest stabilny i zapewnia efektywne, bezproblemowe smarowanie pił łańcuchowych.

Zalety
Oleje BIOSTAR CHAIN BAR 80 mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +40°C. Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia optymalne charakterystyki lepkościowe. Doskonale wyważona formulacja tego oleju gwarantuje ochronę przed nadmiernym zużyciem łańcucha i koła prowadzącego, przez co osiąga się wydłużoną ich żywotność. Utrzymująca się na stałym, założonym poziomie smarność olejów BIOSTAR CHAIN BAR 80 przyczynia się do szybkiego i czystego cięcia. Oleje BIOSTAR CHAIN BAR 80 stymulują dokładność procesu cięcia i zapewniają bezrozpryskową pracę wynikającą z ich dobrej przyczepności i transparentności.

Zastosowanie
Oleje BIOSTAR CHAIN BAR 80 są zalecane do smarowania wszystkich typów pił łańcuchowych pracujących zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. Mogą także być stosowane do wszystkich gatunków drewna.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
208l

BIOSTAR CHAIN BAR 80 zostały zatwierdzony przez Agencję Środowska w Wielkiej Brytanii (Environmental Agency).

BIOSTAR CHAIN BAR 80 Jednostka 80
Gęstość w temperaturze 15°C kg/m3 919
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 80
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 18,72
Temperatura zapłonu (COC) °C 304
Temperatura płynięcia °C -36
Całkowita liczba kwasowa mg KOH/g 0,09
Biodegradowalność CEC L-33 A-93 % > 95
Klasa niebezpieczeństwa dla wody (WHC) - 1
Oznaczenia kodowe - 33341

* - pola wymagane