Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Aries

Aries

Opis

Oleje z rodziny ARIES to specjalne oleje do smarowania udarowych narzędzi pneumatycznych.  Zastosowany pakiet dodatków uszlachetniających zapewnia doskonałe własności przeciwpienne, lepkościowo-przylgowe oraz ochronne przed tworzeniem się mgły olejowej.

Rodzina olejów ARIES obejmuje następujące produkty:

  •  ARIES 32
  •  ARIES 100

Zalety
Oleje z rodziny ARIES zapewniają bardzo dobre własności przeciwzużyciowe  i przeciwkorozyjne, charakteryzują się również bardzo dobrą odpornością na wymywanie wodą.

Zastosowanie
Oleje z rodziny ARIES zalecane są do stosowania w udarowych narzędziach pneumatycznych  takich jak wszelkiego rodzaju udarowe wiertarki, kruszarki do betonu, pneumatyczne kafary do wbijania pali, itd.
Mogą być używane zarówno w przemyśle górniczym jak i budowlanym.
Ponadto rodzina olejów ARIES zalecana jest również do smarowania wszelkiego rodzaju łożysk ślizgowych i tocznych, tam gdzie producent urządzenia zaleca używania olejów  o odpowiedniej lepkości. 

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
208l
ARIES Jednostka 32 100
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,908 0,886
Temperatura zapłonu (COC) °C 174 212
Temperatura płynięcia °C - 27 - 24
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 31 105
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 5,3 10,2
Korozja na płytkach miedzi (3h, 100°C) - 1B 1B
Oznaczenie kodowe - 24826 01542

* - pola wymagane