Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texatherm HT 22

Texatherm HT 22

Opis

Texatherm HT 22 to olejowy nośnik ciepła przeznaczony do pracy w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych od –45°C do +290°C. Texatherm HT 22 zestawiony został przy udziale syntetycznych olejów bazowych (alkilowanych węglowodorów aromatycznych) i przeznaczony jest do zamkniętych układów wymiany ciepła. ZALETYDzięki zastosowaniu syntetycznych baz olejowych Texatherm HT 22 charakteryzuje się wyjątkową odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach eksploatacyjnych. Dzięki zastosowaniu syntetycznych baz olejowych o wąskim zakresie temperatur wrzenia, olej Texatherm HT 22 charakteryzuje się niską odparowalnością. Ponadto Texatherm HT 22 posiada wyjątkowo niską tendencję do koksowania, co wydatnie zmniejsza tworzenia osadów nawet w wysokich temperaturach pracy oraz przedłuża żywotność układów wymiany ciepła. Dzięki odpowiednio dobranej charakterystyce lepkościowej Texatherm HT 22 daje się łatwo przepompowywać przez co przyczynia się do obniżenia zużycia energii przez instalację. Wyjątkowo niska temperatura płynięcia oleju Texatherm HT 22 ułatwia zimne rozruchy układów wymiany ciepła nawet w temperaturach znacznie poniżej 0°C, co pozwala na stosowanie oleju Texatherm HT 22 w zakładach, w których część instalacji oraz zbiorniki wyrównawcze układów znajdują się na powietrzu. Texatherm HT 22 posiada bardzo dobre właściwości myjące, przez co ułatwia rozpuszczenie osadów nagromadzonych podczas wcześniejsze eksploatacji układu oraz utrzymywanie go w czystości. Texatherm HT 22 daje się łatwo filtrować oraz odwirowywać bez pogorszenia swoich walorów użytkowych.

Zastosowanie
Texatherm HT 22 zalecany jest do napełniania zamkniętych układów wymiany ciepła pracujących w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych stosowanych w przemyśle chemicznym, skórzanym, tekstylnym, gumowym, materiałów budowlanych, przy produkcji płyt wiórowych, w przemyśle paszowym i spożywczym (Texatherm HT 22 NIE jest zatwierdzony do stosowania w układach wymagających olejów spełniających normę USDA H-1 dopuszczającą do chwilowego kontaktu oleju z żywnością).
Texatherm HT 22 może być ponadto stosowany w olejowych układach odprowadzania ciepła.
Texatherm HT 22 może pracować w temperaturach od -45°C do +290°C. Maksymalna temperatura pracy oleju nie powinna przekraczać +300°C, zaś maksymalna temperatura warstwy przyściennej oleju nie powinna być wyższa niż +310°C.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Olej TEXATHERM HT 22 spełnia wymagania norm:
DIN 51522-Q
ISO 6743 L-QB

TEXATHERM HT 22 Jednostka Wartość
Barwa - L 0,5
Gęstość w temperaturze:
n 0°C
n 20°C
n 100°C
n 200°C
n 300°C
kg/L
0,924
0,885
0,859
0,792
0,727
Lepkość kinematyczna w temperaturze:
n -20°C
n 0°C
n 20°C
n 40°C
n 100°C
n 200°C
mm2/s
1440
221
58
22
3,75
1,30
Temperatura zapłonu (COC) °C 198
Temperatura samozapłonu °C 349
Temperatura płynięcia °C -57
Całkowita liczba kwasowa mg KOH/g 0,01
Oznaczenia kodowe - 29993

* - pola wymagane