Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texatherm

Texatherm

Opis

Oleje TEXATHERM są doskonałej jakości ciekłymi nośnikami ciepła opracowanymi tak aby spełniały najsurowsze wymagania zamkniętych systemów cyrkulacji pracujących w temperaturach do 320°C. Jako oleje bazowe zastosowano głęboko rafinowane oleje parafinowe najwyższej jakości charakteryzujące się naturalną stabilnością termiczną, a specjalnie dobrane dodatki podniosły odporność na utlenianie, zapewniają ochronę przed rdzewieniem i korozją oraz przeciwdziałają zapowietrzaniu i pienieniu. Oleje te występują pod nazwami handlowymi:

  • TEXATHERM 32
  • TEXATHERM 46

Zalety
Nadzwyczajna stabilność termiczna i odporność na utlenianie pozwalają stosować oleje TEXATHERM  w wysokich temperaturach, w wydłużonym okresie czasu. Oleje te charakteryzują się doskonałą zdolnością do przenoszenia ciepła co pozwala na zastosowanie mniejszych pomp wymuszających cyrkulację w układzie, zaworów  i wężownic. Duża pojemność cieplna i niska lepkość w temperaturach pracy zapewniają wysoki poziom wymiany ciepła i mniejsze zużycie energii na przepompowywanie. Niska prężność par olejów TEXATHERM w podwyższonych temperaturach minimalizuje ich odparowywanie, powstawanie korków parowych i kawitacji oraz eliminuje konieczność stosowania osprzętu   i przewodów wysokociśnieniowych.

Zastosowanie
Oleje TEXATHERM 32 i 46 są rekomendowane do stosowania jako olejowe nośniki ciepła w układach zamkniętych  w zakresie temperatur od -15°C do 320°C.  Maksymalnie dopuszczalna temperatura na granicy styku filmu olejowego z metalem wynosi 340°C. Układy przenoszenia ciepła stosuje się w przemyśle do takich procesów jak produkcja asfaltów, mydła, tworzyw sztucznych, elementów z włókien i wielu innych, gdzie jest wymagane ścisłe kontrolowanie temperatury ze względu na procesy produkcyjne. Olej TEXATHERM 32 jest zalecany do tych układów przenoszenia ciepła, które pracują w otoczeniu niskich temperatur, gdzie niska temperatura płynięcia jest niezbędna celem zapewnienia właściwego poziomu przepływu nośnika ciepła podczas uruchamiania systemu. Oleje TEXATHERM 32 i 46 są niskotoksyczne, dlatego też mogą być stosowane w układach przenoszenia ciepła pracujących w zakładach produkcji żywności, pasz  i napojów, jednakże nie zaleca się ich stosowania  w układach narażonych na chwilowy kontakt z żywnością , gdzie niezbędne jest stosowanie produktów posiadających dopuszczenia USDA H-1.

Dla uzyskania najlepszych efektów pracy, przy stosowaniu olejów TEXATHERM 32 i 46 należy przestrzegać następujących wskazówek:

  • przed pełnym obciążeniem temperaturowym układ należy całkowicie odwodnić i odpowietrzyć
  • w związku z przyspieszonym procesem utleniania gorącego oleju podczas kontaktu z powietrzem  i związanym z tym zwiększaniem lepkości oleju oraz tworzeniem się osadów, w miejscach, w których dochodzi do kontaktu oleju z powietrzem atmosferycznym (np. zbiorniki wyrównawcze) temperatura oleju nie powinna przekraczać 80°C  w dłuższych okresach czasu lub w przypadku przekraczania tej temperatury olej powinien być odizolowany od powietrza przy pomocy warstwy obojętnego gazu. W miejscach występowania wysokich temperatur oraz w obecności powietrza proces degradacji oleju potęgowany jest również przez kontakt z elementami z miedzi i jej stopów, dlatego należy unikać w takich miejscach stosowania części wykonywanych z tych metali.
  • pompy wymuszające przepływ gorącego oleju należy poddawać częstym kontrolom sprawdzającym ich zapowietrzenie

Świeże oleje TEXATHERM są kompatybilne z większością olejowych nośników ciepła produkowanych na bazie olejów mineralnych, jednakże zastosowanie olejów TEXATHERM jako dolewek do układu napełnionego wcześniej innym produktem powinno być poprzedzone odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi. Dolewki oleju TEXTHERM do układów zawierających silnie przepracowany olej,  w szczególności zaś olej zawierający węglowodory aromatyczne może skutkować wytrąceniami i powstaniem szlamów.  

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
208l

Oleje TEXATHERM 32 i 46 spełniają wymagania normy DIN 51522-Q dla olejowych nośników ciepła.

TEXATHERM Jednostka 32 46
Barwa - 1,0 1,0
Gęstość w temperaturze:
n 15°C
n 100°C
n 200°C
n 300°C
kg/dm3
0,857
0,799
0,733
0,666

0,860
0,805
0,740
0,675
Lepkość kinematyczna w temperaturze:
n 0°C
n 40°C
n 100°C
n 200°C
n 300°C
mm2/s 325
32
5,4
1,2
0,69
545
46
6,9
1,4
0,79
Wskaźnik lepkości (VI) - 101 101
Pozostałość po koksowaniu Conradson % 0,01 0,01
Temperatura zapłonu (COC) °C 220 235
Temperatura płynięcia °C -21 -15
Liczba neutralizacji mg KOH/g 0,10 0,10
Działanie korodujące na:
n miedź (3h, 100°C)
n stal
skala
1A
0-B

1A
0-B
Właściwości ochronne przed rdzewieniem, z wodą morską - Wytrzymuje Wytrzymuje
Odporność na utlenianie (TOST) godz. > 10000 > 10000
Skład frakcyjny
n początek destylacji
n 5% dest. do temp.
n 50% dest. do temp.
n 90% dest. do temp
n koniec destylacji
°C
316
355
417
468
495


330
380
457
520
550
Punkt anilinowy °C 112 115
Oznaczenia kodowe - 21159 01507

* - pola wymagane