Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Synstar Hydraulic HFDU 46

Synstar Hydraulic HFDU 46

Opis

Synstar Hydraulic HFDU 46 to ognioodporna ciecz hydrauliczna spełniająca wymagania Raportu Luksemburskiego nr 7, zestawiona przy udziale estrów syntetycznych  uszlachetnionych pakietem dodatków antyutleniających i przeciwzużyciowych.

Zalety
Oleje Synstar Hydraulic HFDU 46, dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości, zapewniają bardzo dobrą charakterystykę lepkościowo-temperaturową.Synstar Hydraulic HFDU 46 charakteryzuje się wyjątkowo dobrą filtrowalnością i bardzo dużą odpornością na hydrolizę.

Zastosowanie
Oleje Synstar Hydraulic HFDU 46 zalecane są do stosowania w układach hydraulicznych pracujących  w bezpośredniej bliskości gorących powierzchni  i płomieni, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie pożarowe w przypadku ewentualnych wycieków cieczy hydraulicznej przy wysokim ciśnieniu.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
Synstar Hydraulic HFDU 46 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,923
Lepkość kinem. w temp. 40°C mm2/s 45,74
Lepkość kinem. w temp. 100°C mm2/s 9,41
Lepkość kinem. w temp. -20°C mm2/s 1759
Temperatura zapłonu (COC) °C 320
Temperatura płynięcia °C -30
Wskaźnik lepkości - 195
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu
ml/ml/ml
20/30/20
0/0/0
Test na pompie łopatkowej Vickersa - pozyt.
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8,3/90 12
Korozja miedzi (3h,100°C) - 1A
Szybkość wydzielania powietrza w temp. 50°C min 7,0
Demulgowalność w temp. 54°C min 25
Test filtrowalności wg Denison :
- próbka sucha (bez wody)
- próbka mokra (2% wody)

s
s

145
240
Kompatybilność z elastomerami :
(po 168 godz. w temp. 100°C)
- NBR-1 zmiana twardości
- NBR-1 zmiana objętości
- VITON zmiana twardości
- VITON zmiana objętości
- Kauczuk Butyl. zmiana twardości
- Kauczuk Butyl. zmiana objętości


%
%
%
%
%
%


-3
+8
-2
+0,5
-24
+36

* - pola wymagane