Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Rando HDZ LT

Rando HDZ LT

Opis

Rando HDZ LT to rodzina wysokiej jakości olejów hydraulicznych zawierających odporne na ścinanie dodatki poprawiające wskaźnik lepkości. Oleje Rando HDZ LT charakteryzują się takimi parametrami użytkowymi jak seria olejów hydraulicznych Rando HD, a ponadto posiadają właściwości „wielosezonowych” olejów hydraulicznych.
Oleje Rando HDZ LT spełniają wymagania norm Swedish Standard SS 15 15 34.

Zalety
Rando HDZ LT to rodzina wielosezonowych olejów hydraulicznych przeznaczonych do napełniania silnie obciążonych układów hydraulicznych. Oleje Rando HDZ LT zostały opracowane tak by spełniać wymagania najwyższej jakości olejów hydraulicznych o wysokim wskaźniku lepkości, zapewniających ochronę przed zużyciem mechanicznym i zachowujących charakterystykę lepkościową wielosezonowych olejów hydraulicznych nawet w ciężkich warunkach eksploatacyjnych przy dużych ciśnieniach, dużych prędkościach i dużych obciążeniach ścinających.
Niska temperatura płynięcia olejów Rando HDZ LT zapewnia ich doskonałą płynność nawet w klimacie o niskich temperaturach otoczenia.
Oleje rodziny Rando HDZ LT demonstrują bardzo dobre właściwości przecizużyciowe i przeciwkorozyjne oraz wykazują doskonałą odporność na utlenianie i pienienie. Pakiet dodatków uszlachetniających zastosowany w olejach Rando HDZ LT zawiera stabilne i bardzo efektywne dodatki przeciwzużyciowe zmniejszające zużycie mechaniczne zębatych i łopatkowych pomp hydraulicznych przy równoczesnym spełnianiu wymagań smarowniczych dla pomp osiowych z elementami z brązu, stali i srebra. Pakiet dodatków uszlachetniających olejów Rando HDZ LT zawiera ponadto dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz inhibitory pienienia pozwalające na szybkie uwalnianie powietrza i oddzielanie wody.

Zastosowanie
Oleje Rando HDZ LT mogą być stosowane we wszystkich typach układów hydraulicznych, w szczególności zaś mogą być używane w układach hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych i przy szerokim zakresie zmian temperatur otoczenia. Wielosezonowa charakterystyka lepkościowa olejów Rando HDZ LT zapewnia ich bardzo dobrą płynność w niskich temperaturach oraz wydłuża żywotność eksploatacyjną pomp w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności

Oleje Rando HDZ LT spełniają i przewyższają następujące wymagania:
DIN 51524 cz.3 (HVLP) i cz.2 (HLP)
Dension HF-O dla pomp tłokowych osiowych i pomp łopatkowych, pracujących w trudnych warunkach;
Vickers M-2950-S dla przewoźnych układów hydraulicznych;
Cincinatti Milacron P-68, P-69, P-70, dla układów hydraulicznych obrabiarek;
US Steel 127

Rando HDZ LT Jednostka 15 32 46
Gęstość w temperaturze 15°C kg/l 0,895 0,837 0,876
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 15 32 46
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 3,9 7,25 9,4
Temperatura zapłonu (COC) °C 150 160 200
Temperatura płynięcia °C -60 -42 -39
Wskaźnik lepkości (VI) - 155 200 196
Działanie korodujące na płytkach miedzi (3h, 100°C) - 1B 1B 1B
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III):
- po napowietrzaniu
- stabilność piany po 10 minutach
ml/ml/ml
0/50/0
0/0/0

0/50/0
0/0/0

0/50/0
0/0/0
Maszyna FZG (A/8,3 /90oC ), obciążenie zacierające stopień 11 11 11
Zdolność do wydzielania powietrza w temp. 50°C min 5 5 8
Właściwości demulgujące w temperaturze 54°C min 40-40-0
(6)
40-40-0
(7)
40-40-0
(8)
Właściwości ochronne przed rdzewieniem:
- procedura A (woda demineralizowana)
- procedura B (woda morska)

-
-

wytrzymuje
wytrzymuje

wytrzymuje
wytrzymuje

wytrzymuje
wytrzymuje
Oznaczenia kodowe   32772 32773 32774
Rando HDZ LT Jednostka 68 100
Gęstość w temperaturze 15°C kg/l 0,877 0,89
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 68 100
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 12,3 14,4
Temperatura zapłonu (COC) °C 220 250
Temperatura płynięcia °C -36 -36
Wskaźnik lepkości (VI) - 181 145
Działanie korodujące na płytkach miedzi (3h, 100°C) - 1B 1B
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III):
- po napowietrzaniu
- stabilność piany po 10 minutach

ml/ml/ml
ml/ml/ml

0/50/0
0/0/0

0/50/0
0/0/0
Maszyna FZG (A/8,3 /90oC ), obciążenie zacierające stopień 11 11
Zdolność do wydzielania powietrza w temp. 50°C min 10 15
Właściwości demulgujące w temperaturze 54°C min 40-40-0
(8)
40-40-0
(15)
Właściwości ochronne przed rdzewieniem:
- procedura A (woda demineralizowana)
- procedura B (woda morska)

-
-

wytrzymuje
wytrzymuje

wytrzymuje
wytrzymuje
Oznaczenia kodowe   32775 32799

* - pola wymagane