Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Rando HD

Rando HD

Opis

Rando HD to rodzina olejów hydraulicznych o najwyższej jakości, sporządzonych  z wykorzystaniem olejów bazowych rafinowanych rozpuszczalnikowo, wzbogaconych inhibitorami korozji  i utleniania. Oleje te zawierają również inhibitory pienienia i specjalne dodatki zapewniające wysoką odporność na zużycie.

Zalety
Zastosowanie najnowocześniejszej technologii dodatków uszlachetniających nadaje olejom z rodziny Rando HD wyjątkową stabilność przy dużych obciążeniach termicznych, zapewniając dużą odporność na utlenianie. W obecności wody zapewniają  doskonałą filtrowalność, posiadają minimalną skłonność do hydrolizy, a także bardzo dobrze oddzielają wodę.
Oleje Rando HD doskonale chronią przed zużyciem, zapewniają odporność na utlenianie, wyjątkową stabilność w obecności wody i doskonałą filtrowalność. Oleje te doskonale zabezpieczają przed rdzą  i korozją, zapewniają szybkie wydzielanie powietrza, co eliminuje "sprężystość" układu.

Zastosowanie
Oleje Rando HD zaleca się do stosowania we wszystkich układach hydraulicznych pracujących pod dużym obciążeniem, łącznie z wysokoobrotowymi pompami łopatkowymi i zębatymi pracującymi przy dużym ciśnieniu, jak również osiowymi pompami tłokowymi. Oleje z rodziny Rando HD posiadają doskonałą kompatybilność  z częściami wykonanymi z brązu i stali. Oleje te zaleca się również do stosowania  w różnego typu zaworach  i serwomechanizmach, a także do smarowania obrabiarek, w których jest wymagany olej zabezpieczający przed zużyciem. Szczególnie nadają się do układów wspólnego smarowania wrzeciennika  i prowadnic.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano  w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności

Oleje Rando HD spełniają wymagania niżej podanych specyfikacji:
DENISON HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68)
CM P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO46)
SPERRY VICKERS M-2950-S, 1-286-S (ISO 32, 46, 68)
Bosch Rexroth RE 90 220 (ISO 22-100)
DIN 51524 część 2 HLP (ISO 10-150)
ISO 11158 klasa HM (ISO 10-150)
ASTM D6158 klasa HM (ISO 10-150)
US Steel 136, 137
SAE MS1004 MS (ISO 22-100)
WUG GM-335/98

Rando HD Jednostka 10 15 22 32
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,846 0,855 0,865 0,870
Lepkość kinem. w temp. 40°C mm2/s 10 15 22 32
Lepkość kinem. w temp. 100°C mm2/s 2,75 3,49 4,29 5,47
Temperatura zapłonu (COC) °C 176 196 196 224
Temperatura płynięcia °C -27 -39 -30 -36
Wskaźnik lepkości - 107 105 100 107
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu
ml/ml/ml
50/50/50
0/0/0

50/50/50
0/0/0

50/50/30
0/0/0

0/20/20
0/0/0
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8,3/90 11 11 11 12
Szybkość wydzielania powietrza w temp. 50°C min 1 1 2 5
Właśności demulgujące (40-40) w temp. 54°C min 10 10 10 10
Test na korozję :
- procedura A (woda demineralizowana)
- procedura B (woda morska)

-
-

pozyt.
pozyt.

pozyt.
pozyt.

pozyt.
pozyt.

pozyt.
pozyt.
Oznaczenie kodowe - 31448 31124 20760 01657
Rando HD Jednostka 46 68 100 150
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,875 0,88 0,883 0,887
Lepkość kinem. w temp. 40°C mm2/s 46 68 100 150
Lepkość kinem. w temp. 100°C mm2/s 6,9 8,68 11,42 14,63
Temperatura zapłonu (COC) °C 228 248 252 274
Temperatura płynięcia °C -33 -33 -27 -30
Wskaźnik lepkości - 103 100 98 97
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu
ml/ml/ml
0/20/10
0/0/0

0/20/10
0/0/0

0/0/0
0/0/0

0/0/0
0/0/0
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8,3/90 12 12 12 12
Szybkość wydzielania powietrza w temp. 50°C min 10 12 19 20
Właśności demulgujące (40-40) w temp. 54°C min 10 15 - -
Właśności demulgujące (40-40) w temp. 82°C min - - 5 10
Test na korozję :
- procedura A (woda demineralizowana)
- procedura B (woda morska)

-
-

pozyt.
pozyt.

pozyt.
pozyt.

pozyt.
pozyt.

pozyt.
pozyt.
Oznaczenie kodowe - 01658 01659 2778 1660

* - pola wymagane