Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Rando EP Ashless

Rando EP Ashless

Opis

Rando EP Ashless to najwyższej jakości, bezpopiołowe oleje hydrauliczne przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Oleje Rando EP Ashless zestawiono w oparciu o mineralne oleje bazowe oraz wysokowydajny pakiet bezpopiołowych dodatków uszlachetniających pozbawionych związków cynku oraz innych metali.

Zalety
Szczególną zaletą bezpopiołowych olejów hydraulicznych Rando EP Ashless jest ich doskonała filtrowalność, nawet w układach narażonych na zanieczyszczenie oleju wodą.
Ponadto oleje serii Rando EP Ashless posiadają doskonałe właściwości przeciwkorozyjne, demulgujące i wydzielania powietrza, spełniając w ten sposób wymagania przeciwzużyciowych olejów hydraulicznych przeznaczonych do ciężkich warunków eksploatacyjnych.

Zastosowanie
Oleje Rando EP Ashless mogą być stosowane we wszystkich typach układów hydraulicznych, gdzie wymagane są oleje hydrauliczne zapewniające ochronę przed zużyciem, korozją oraz przed oddziaływaniem ekstremalnych nacisków, w szczególności zaś w układach hydraulicznych wymagających olejów bezpopiołowych.
UWAGA
Olejów Rando EP Ashless nie należy mieszać z olejami hydraulicznymi zawierającymi dodatki cynkowe.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności

Oleje Rando EP Ashless spełniają wymagania :
DIN 51524 cz.2 HLP
ISO 6743-4 L-HM
ISO 11158 HM
Vickers I-256-S
CP P-68, P-69, P-70

Rando EP Ashless Jednostka 32 46 68
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,871 0.879 0.876
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 32 46 68
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 5,4 6,7 8,6
Temperatura zapłonu (COC) °C 216 230 238
Temperatura płynięcia °C -30 -30 -27
Wskaźnik lepkości - 104 101 99
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu
ml/ml/ml
10/20/0
0/0/0

50/20/0
0/0/0

30/20/0
0/0/0
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG (A/8,3/90) A/8,3/90 11 12 12
Szybkość wydzielania powietrza w temperaturze 50°C min 4 8 13
Korozja na płytce miedzi (po 3 godz. w temp. 100°C) - 1B 1B 1B
Oznaczenie kodowe - 33462 33463 33464

* - pola wymagane