Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Rando Ashless 8401

Rando Ashless 8401

Opis

Rando Ashless 8401 to najwyższej jakości, bezpopiołowy olej hydrauliczny przeznaczony do pracy w bardzo ciężkich warunkach pracy podczas ekstremalnie niskich temperatur otoczenia. Olej Rando Ashless 8401 zestawiono w oparciu o głęboko rafinowane oleje bazowe oraz wysokowydajny pakiet bezpopiołowych dodatków uszlachetniających pozbawionych związków cynku oraz innych metali znacznie poprawiający wskaźnik lepkości.

Zalety

Szczególną zaletą bezpopiołowego oleju hydraulicznego Rando Ashless 8401 jest ich doskonała filtrowalność, nawet w układach narażonych na zanieczyszczenie oleju wodą. Ponadto olej posiada doskonałe właściwości przeciwkorozyjne, demulgujące i wydzielania powietrza, spełniając w ten sposób wymagania przeciwzużyciowych olejów hydraulicznych przeznaczonych do ciężkich warunków eksploatacyjnych podczas ekstremalnie niskich temperatur otoczenia

Zastosowanie

Olej Rando Ashless 8401 moźe być stosowany we wszystkich typach układów hydraulicznych, gdzie wymagane są oleje hydrauliczne zapewniające ochronę przed zużyciem, korozją oraz przed oddziaływaniem ekstremalnych nacisków, w szczególności zaś w układach hydraulicznych wymagających olejów bezpopiołowych. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających znacznie poprawiających wskaźnik lepkości produkt może być stosowany do maszyn budowlanych i innego sprzętu pracującego w bardzo niskich temperaturach dochodzących do - 60 C,
UWAGA
Oleju Rando Ashless 8401 nie należy mieszać z olejami hydraulicznymi zawierającymi dodatki cynkowe.

Normy i zatwierdzenia

  • Swedish Army Standard FSD 8401

Bezpieczeństwo użytkowania

Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Charakterystyczne dane techniczne (wielkości typowe)

Rando Ashless 8401

Jednostka

wynik

Lepkość kinem. w temp. 40°C

mm2/s

29

Lepkość kinem. w temp. 100°C

mm2/s

9,9

Temperatura zapłonu (COC)

°C

150

Temperatura płynięcia

°C

-60

Wskaźnik lepkości

-

361

 

Dostępne pojemności
20l208l

Olej Rando Ashless 8401 spełnia wymagania :

Swedish Army Standard FSD 8401

Rando Ashless 8401

Jednostka

wynik

Lepkość kinem. w temp. 40°C

mm2/s

29

Lepkość kinem. w temp. 100°C

mm2/s

9,9

Temperatura zapłonu (COC)

°C

150

Temperatura płynięcia

°C

-60

Wskaźnik lepkości

-

361

* - pola wymagane