Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Hydraulic Oil HDZ

Hydraulic Oil HDZ

Opis

Hydraulic Oil HDZ to rodzina olejów hydraulicznych o najwyższej jakości, sporządzonych z wykorzystaniem olejów bazowych rafinowanych rozpuszczalnikowo, wzbogaconych inhibitorami korozji i utleniania oraz wysokim indeksem lepkości VI, który umożliwia stosowanie produktów w bardzo szerokim zakresie temperatur roboczych. Oleje te zawierają również inhibitory pienienia i specjalne dodatki zapewniające wysoką odporność na zużycie.

Zalety
Zastosowanie najnowocześniejszej technologii dodatków uszlachetniających nadaje olejom  z rodziny Hydraulic Oil HDZ wyjątkową stabilność przy dużych obciążeniach termicznych, zapewniając dużą odporność na utlenianie. W obecności wody zapewniają  doskonałą filtrowalność, posiadają minimalną skłonność do hydrolizy, a także bardzo dobrze oddzielają wodę spełniając wymagania normy filtrowalności AFNOR NFE 48 DRY and WET.
Oleje Hydraulic Oil HDZ doskonale chronią przed zużyciem, zapewniają odporność na utlenianie, wyjątkową stabilność w obecności wody i doskonałą filtrowalność. Oleje te doskonale zabezpieczają przed rdzą i korozją, zapewniają szybkie wydzielanie powietrza, co eliminuje "sprężystość" układu.

Zastosowanie
Oleje Hydraulic Oil HDZ zaleca się do stosowania we wszystkich układach hydraulicznych pracujących pod dużym obciążeniem, łącznie z wysokoobrotowymi pompami łopatkowymi  i zębatymi pracującymi przy dużym ciśnieniu, jak również osiowymi pompami tłokowymi. Oleje  z rodziny Hydraulic Oil HDZ posiadają doskonałą kompatybilność z częściami wykonanymi z brązu i stali. Oleje te zaleca się również do stosowania w różnego typu zaworach  i serwomechanizmach, a także do smarowania obrabiarek, w których jest wymagany olej zabezpieczający przed zużyciem. Szczególnie nadają się do układów wspólnego smarowania wrzeciennika i prowadnic. Oleje serii Hydrulic Oil HDZ są olejami zawierającymi cynk.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

 

Dostępne pojemności

Oleje Hydraulic Oil HDZ spełniają wymagania niżej podanych specyfikacji:
MAG Cincinatti, Cincinatti Machine P 68 (ISO 32)
EATON VICKERS M-2950-S (Mobile Applications)
1-286-S (Industrial applications ) (ISO 32, 46, 68)
Bosch Rexroth (ISO 32, 46, 68)
DIN 51524 część 3
ISO 11158 klasa L-HV
ASTM D6158 klasa HV
US Steel 127, 136

Hydraulic Oil HDZ Jednostka 15 22 32
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,855 0,859 0,867
Lepkość kinem. w temp. 40°C mm2/s 15 22 32
Lepkość kinem. w temp. 100°C mm2/s 3,89 5,0 6,45
Temperatura zapłonu (COC) °C 160 166 216
Temperatura płynięcia °C -57 -39 -42
Wskaźnik lepkości - 159 170 151
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu

ml
ml

10
0

10
0

10
0
Hydraulic Oil HDZ Jednostka 46 68 100
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,874 0,88 0,884
Lepkość kinem. w temp. 40°C mm2/s 46 68 100
Lepkość kinem. w temp. 100°C mm2/s 8,16 11,00 14,00
Temperatura zapłonu (COC) °C 228 230 246
Temperatura płynięcia °C -42 -42 -42
Wskaźnik lepkości - 154 152 150
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu

ml
ml

10
0

10
0

10
0

* - pola wymagane