Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Hydraulic Oil 5606H

Hydraulic Oil 5606H

Opis

Hydraulic Oil 5606H  to olej stworzony specjalnie dla przemysłowych układów hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych,  w szczególności w niskich temperaturach otoczenia. Zestawiony został przy użyciu mineralnych olejów bazowych oraz  pakietu dodatków uszlachetniających zabezpieczających przed utlenianiem, zużyciem, pienieniem oraz poprawiających wskaźnik lepkości. Hydraulic Oil 5606H barwiony jest na kolor czerwony.

Zalety
Hydraulic Oil 5606H zapewnia następujące walory użytkowe :

  • szeroki zakres temperatur pracy
  • bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne  i przeciwutleniające
  • zgodność z elastomerami i powłokami lakierniczymi ogólnie stosowanymi w układach hydraulicznych
  • dobre właściwości przeciwzużyciowe

Zastosowania
Hydraulic Oil 5606H zalecany jest do stosowania  w układach hydraulicznych wymagających czynników o dobrych właściwościach przeciwzużyciowych  i bardzo dobrej charakterystyce lepkościowej  w niskich temperaturach pracy, w szczególności zaś  w systemach wymagających olejów o bardzo dobrej klasie czystości. Zalecany jest do układów hydraulicznych wymagających cieczy zgodnych  z normą MIL-H-5606G.
Hydraulic Oil 5606H nie powinien być używany  w układach, w których występują uszczelnienia  z kauczuku naturalnego.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

 

Dostępne pojemności

Hydraulic Oil 5606H spełnia wymagania następujących norm:
MIL-PRF-5606H
DIN 51524 cz. 3 (HVLP)

Hydraulic Oil 5606H Jednostka Wartość
Klasa lepkości VG wg ISO - 15
Barwa - czerwona
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,880
Lepkość kinematyczna w temperaturze -54°C mm2/s 1850
Lepkość kinematyczna w temperaturze -40°C mm2/s 451
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 13,9
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 5,13
Wskaźnik lepkości - 372
Temperatura płynięcia °C - 70
Temperatura zapłonu (COC) °C 95
Korozja miedzi (3h, 100°C) - 1B
Test na aparacie 4-kulowym, średnica skazy mm 0,65
Oznaczenie kodowe - 01554

* - pola wymagane