Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Hydra 46

Hydra 46

Opis

Hydra to seria bezcynkowych, syntetycznych (estrowych), biodegradowalnych olejów hydraulicznych zalecanych do stosowania w układach, w których występuje zagrożenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Zalety
Oleje z rodziny Hydra charakteryzują się wysokim stopniem biodegradowalności określanym zgodnie z normą CEC-L-33-A-93. Ponadto, w klasyfikacji zagrożeń zanieczyszczenia wody WHC oleje Hydra oznaczone są symbolem 1, co daje im wysoką notę w tej klasyfikacji. Oleje Hydra posiadają bardzo dobrą charakterystykę lepkościowo-temperaturową i dlatego mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur pracy od -30°C do +95°C.
Pakiet dodatków uszlachetniających zastosowanych w olejach Hydra zapewnia im doskonałe własności przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe.
Oleje Hydra są całkowicie mieszalne z konwencjonalnymi, mineralnymi olejami hydraulicznymi.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l1000l
Hydra Jednostka 46
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,922
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 45,2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 9,29
Temperatura zapłonu (COC) °C 252
Temperatura płynięcia °C -45
Wskaźnik lepkości - 194
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu

ml/ml/ml
ml/ml/ml

0/0/0
0/0/0
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8,3/90 12
Szybkość wydzielania powietrza w temperaturze 50°C min 5
Test na korozję na płytce miedzi (po 3 godz. w temp. 100°C) - 1A
Deemulgowalność (40-40) w temperaturze 54°C min 30
Całkowita liczba kwasowa mgKOH/g 1,0
Zawartość fosforu % w 0,009
Zawartość cynku % w 0
Zawartość wapnia % w 0
Zawartość siarki % w 0,15
Oznaczenie kodowe - 32082

* - pola wymagane