Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Glytex HFC 46

Glytex HFC 46

Opis

Glytex HFC 46 to ognioodporna ciecz hydrauliczna klasy HFC oparta na nowoczesnej technologii Texaco. Produkt ten spełnia całkowicie wymagania 7-go Raportu Luxemburskiego. Glytex HFC 46 łączy doskonałe własności smarne, nawet  w warunkach wysokich naprężeń ścinających,  z wyjątkowymi własnościami przeciwkorozyjnymi i przeciwzużyciowymi.

Zalety
Glytex HFC 46 produkowany jest z myślą  o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa   i niezawodności eksploatowanego urządzenia.
Glytex HFC 46 charakteryzuje się dużą odpornością ogniową. Duża zawartość wody, przekraczająca normalny wymagany poziom, zwiększa bezpieczeństwo nawet w przypadku intensywnego parowania. Mimo takiego składu mieszanki, Glytex HFC 46 zachowuje dobre własności smarne, porównywalne z klasycznymi płynami HFC.
Glytex HFC 46 nie powoduje korozji metali normalnie stosowanych w układach. Płyn ten ma wyjątkowe własności przeciwkorozyjne i nie powoduje korozji żelaza, miedzi, aluminium ani ich stopów. Glytex HFC 46 nie powoduje tworzenia laków ani błotnistych osadów, które mogą blokować rozdzielacze, filtry i zawory serwo.
Glytex HFC 46 charakteryzuje się doskonałą filtrowalnością i bardzo dobrą zdolnością wydzielania powietrza, pozwalając na stosowanie go w bardzo skomplikowanych urządzeniach zawierających serwo-zawory  i bardzo precyzyjne filtry o wielkości filtrowania wynoszącej  3 mikrometry.
Glytex HFC 46 nie jest agresywny względem większości typów materiałów uszczelniających.

Zastosowanie
Glytex HFC 46 jest polecany do wszystkich układów hydraulicznych, pracujących w pobliżu powierzchni gorących lub otwartych płomieni,  a także tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu ognia  w przypadku przecieku płynu hydraulicznego znajdującego się pod ciśnieniem. Zastosowania Glytex HFC 46 obejmują :

  • kopalnie: układy hydrauliczne
  • odlewnie: odlewy ciśnieniowe, urządzenia przechylające, wózki podnośnikowe
  • przemysł stalowy : hydrauliczne urządzenia sterujące linią odlewania ciągłego, urządzenia przechylające, urządzenia sterujące zasuwami  i przechylające piece
  • kuźnictwo: sterowanie zasuwą pieca, sterowanie urządzeniami przechylającymi prasy kuźnicze

Glytex HFC 46 ma również zastosowanie  w układach hydraulicznych automatów spawalniczych stosowanych w przemyśle stoczniowym i przemyśle lotniczym.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
199l926l

Glytex HFC 46 został zatwierdzony przez francuską organizację “Charbonnages de France" (CHERCHAR) jako zgodny z wymaganiami 7-go Raportu Luxemburskiego. Glytex HFC 46 posiada zatwierdzenia Renault France pod numerem T843457.

Glytex HFC 46 Jednostka Wartość
Barwa - czerwona
Gęstość w temperaturze 20°C kg/L 1,074
Lepkość kinematyczna w temperaturze -20°C mm2/s 978
Lepkość kinematyczna w temperaturze 0°C mm2/s 255
Lepkość kinematyczna w temperaturze +20°C mm2/s 96
Lepkość kinematyczna w temperaturze +40°C mm2/s 47
Temperatura płynięcia °C -27
Zawartość wody % obj./obj. 48
Wskaźnik lepkości - 200
Wartość pH - 8,6
Liczba kwasowa mgKOH/g 0,16
Szybkość wydzielania powietrza w temperaturze 50°C min 12
Oznaczenie kodowe - 33294

* - pola wymagane